Coat of Arms of Karlovy Vary Region

Karlovy Vary Region

Capital Karlovy Vary